Vælg en side

Med eye4talents nye dynamiske, digitale udviklingsplaner, bliver det muligt for spiller/elev og træner i samarbejde at tracke og justere den enkeltes udviklingsmål i én og samme platform. Dette foregår med hyppige intervaller, så spilleren eller eleven løbende bliver mindet om sine udviklingsmål, fremfor at være begrænset til en samtale med træneren hvert kvartal.

Det skal være slut med udviklingsplaner på papir samt ustruktureret overblik over de enkelte spilleres og elevers udvikling, skadeshistorik og genoptræningsforløb. Fremover skal trænerne kunne samle alt nødvendig information om spillere og elever i én samlet og tilgængelig mobilplatform, hvor spillere og elever selv skal definere klare og tydelige målsætninger gennem video og logbog.

Dette forsøger eye4talent at imødekomme, når vi fra september 2019, opdaterer de to apps, 4Player og 4Coach, med digitale udviklingsplaner der gør det muligt for træner og spiller sammen at udarbejde en strategi for at optimere på den enkelte spillers målsætninger

Perfekt til sportshold og efterskoler

Med de dynamiske udviklingsplaner, kan spiller og træner fastsætte, hvad spilleren skal forbedre – og hvor meget – indenfor en bestemt tidsperiode. Træneren sørger for at uploade en række øvelser i platformen, som kan hjælpe den pågældende, spiller med at opfylde målsætningen. Spilleren sørger herefter for at selvtræne øvelserne og på baggrund heraf føre logbog og uploade video af sin træning. På den måde kan spiller og træner i fællesskab – og i ofte intervaller – vurdere på spillerens udvikling. Sammen kan de to afstemme målsætningen, hvilket fordrer dialog mellem spiller og træner samt muligheden for feedback på daglig eller ugentlig basis, alt afhængig af aftale.

Udviklingsplanerne er generiske og kan tilpasses alle sportsgrene, ligesom det er brugernes eget ansvar at definere målsætninger og træningsøvelser.

Det er oplagt at bruge udviklingsplanerne som sportshold, men den store fleksibilitet i appen gør, at efterskoleelever med fordel kan drage stor nytte af udviklingsplanerne. Så uanset om spilleren vil være bedre til at sparke frispark, lave saltoer, mestre serveesset eller skal igennem et genoptræningsforløb, så er de dynamiske udviklingsplaner et oplagt værktøj at benytte.

Større ejerskab og styrket relation 

Hos eye4talent tror vi fuldt og fast på, at de spillere eller elever, der tager ejerskab for deres egen udvikling, er dem, der i sidste ende opnår deres mål. Derfor er det i 4Player også spillerens eller elevens eget ansvar løbende at opdatere sin logbog over, hvordan det går med udviklingsplanen og de enkelte målsætninger. Herved bliver spilleren eller eleven herre over sin egen udvikling, hvilket skaber muligheden for et større refleksionsniveau hos den enkelte. der motiveres til at tage stilling til hvordan han eller hun kan blive bedre og kontinuerligt optimere på sin træning for at opnå de fastsatte mål.

Jo oftere den enkelte spiller eller elev opdatere sin logbog, jo bedre kan træneren følge med i, hvordan udviklingen går. Det gør det nemmere for træneren at komme med konkret feedback og råd til forbedring på et grundlag, som spilleren selv har været med til at italesætte. Dette skaber en fælles forståelse mellem spiller/elev og træner, hvilket styrker dialogen og relationen de to imellem.   

Hvad indeholder de digitale udviklingsplaner? 

I videoen nedenfor kan du se, hvordan de dynamiske udviklingsplaner fungerer i praksis. Derudover er udviklingsplanerne en del af 4Player, der har række konkrete funktioner, du kan få overblikket over her:

  • Mulighed for at føre logbog og uploade video af sin træning
  • Mulighed for at træneren kan uploade video og skræddersy selvtræningsøvelser, der kan hjælpe spilleren med sin udvikling.
  • Mulighed for at spilleren eller eleven kan analysere på sin egen udvikling gennem videoanalyser
  • Registrering af træningsdeltagelse og fravær
  • Mulighed for at træner løbende kan give feedback på spillerens øvelser via appen.
  • Mulighed for at sammenligne og lagre spillerens eller elevens test-data

Hvis du vil vide mere om, hvordan din organisation kan få fat i de digitale udviklingsplaner, kan du kontakte en af vores hjælpsomme medarbejdere på 40 98 39 12 eller skrive til os på: Info@eye4talent.com